Colofon

De exploitant van deze internetpagina’s is
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim

BTW-nr.: DE 156673152
Kantongerecht Mannheim: HRA 3983

Telefoon: +49 800 3905 000
E-mail: service@bauhaus.info

Hoofdelijk aansprakelijke vennoot

Werkhaus GmbH
Locatie: Mannheim
Kantongerecht Mannheim HRB 6426
Directie: Bernd Baus, Lutz Fiedler

Informatie uitsluiting aansprakelijkheid

Ondanks een zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gekoppelde sites zijn uitsluitend de betreffende exploitanten verantwoordelijk.

Verklaring gegevensbeveiliging

BAUHAUS streeft ernaar het gebruik van onze internetpagina’s veilig en bevredigend te laten verlopen. BAUHAUS streeft er steeds naar te handelen conform het geldende gegevensbeveiligingsrecht. De volgende richtlijn m.b.t. gegevensbeveiliging informeert u, wanneer en waar wij gebruik maken van persoonsgerelateerde gegevens en hoe u dit proces kunt controleren.

Deze richtlijn heeft betrekking op de internetpagina’s onder de URL www.bauhaus-ag.de. resp. www.bauhaus.info. Aangezien wij de aanbieding continu uitbreiden, kunnen er zich sporadisch wijzigingen voordoen. Wij raden daarom aan deze richtlijn regelmatig te lezen.

Richtlijn gegevensbeveiliging

U kunt als regel onze internetsite bezoeken, zonder persoonlijke informatie te hoeven opgeven. Wanneer wij toch uw naam, adres of andere gegevens nodig hebben, wordt u van te voren hierop gewezen. Wanneer u besluit ons of onze partners persoonlijke gegevens via internet toe te sturen, bijv. in verband met correspondentie of een bestelling, zullen we deze met grootst mogelijke zorgvuldigheid en rekening houdend met de betreffende wetgeving opvragen, opslaan en behandelen.

Gebruiksgegevens

Wanneer u onze internetsite bezoekt, ontvangen wij daardoor gebruiksgegevens. Wij analyseren deze gegevens om trends te bepalen en statistieken op te stellen, houden echter bij alle maatregelen rekening met de hoge veiligheidsnorm van de gegevensbeveiligingswetgeving op telecomdiensten en de gegevensbeveiligingsverordening voor telecommunicatiebedrijven. Hierdoor is het uitgesloten dat gebruiksgegevens of gebruiksprofielen met persoonlijke gegevens in verband worden gebracht en er een “transparante gebruiker” ontstaat.

Disclaimer

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoudelijke juistheid van de informatie. De informatie is gebaseerd op bronnen die wij betrouwbaar achten. Aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ons beschikbaar gestelde informatie kunnen wij daarom niet aanvaarden.

Voor het commerciële gebruik/of verdere verspreiding van de inhoud van deze sites behoeven wij uw schriftelijke toestemming.

De informatie op onze sites zijn zorgvuldig en met de meest recente wetenschap en technische middelen tot stand gebracht. De knowhow en ervaringen ontwikkelen zich permanent. Zorg er daarom voor dat u vóór uitvoering van de werkzaamheden altijd me meest actuele internetbrowser gebruikt. Wij verzoeken u om uw begrip, dat we voor de informatie op deze pagina’s onze aansprakelijkheid m.b.t. opzet, grove nalatigheid en schending van essentiële plichten moeten inperken. In de beschreven producttoepassingen kunnen niet alle individuele gevallen worden meegenomen. Controleer daarom de gebruikte producten op hun geschiktheid voor de concrete toepassing en houd in elk geval rekening met de gebruiksaanwijzing en informatie van de fabrikant.

Fotografie

© fotolia.com
© iStockPhoto.com

© Paul Maguire – Fotolia.com, © fischer-cg.de – Fotolia.com, © F.Schmidt – Fotolia.com, © zhu difeng – Fotolia.com, © hammett79 – Fotolia.com, © peshkova – Fotolia.com, © Stauke – Fotolia.com, © Smileus – Fotolia.com, © Romolo Tavani – Fotolia.com, © Halfpoint – Fotolia.com, © goodluz – Fotolia.com, © drubig-photo – Fotolia.com, © ehrenberg-bilder – Fotolia.com, © stokkete – Fotolia.com, © franckreporter – iStockPhoto.com, © skynesher – iStockPhoto.com, © LarisaBozhikova – iStockPhoto.com

Gebruiksinstructie m.b.t. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „Cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen, waardoor een analyse van uw gebruik van de website mogelijk wordt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. In het geval van een IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de overeenkomst via de Europese Economische Ruimte eerst verkort door Google. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere aan het gebruik van de website en het internetgebruik gerelateerde diensten te verrichten jegens de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt bovendien registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.
Meer informatie hierover vindt u onder HYPERLINK “http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de”http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. onder https://www.google.de/intl/de/policies/ (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbeveiliging). Wij attenderen u erop, dat op deze website Google Analytics met de code „gat._anonymizeIp();“ is uitgebreid, om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.