Garantie

De Collections b!design star, maxi, maxi+ en tile bieden een 5-JARIGE, COMPLETE COMMERCIËLE GARANTIE.
De Collection b!design clic biedt een 10-JAARS ONBEPERKTE COMMERCIËLE GARANTIE.
De Collection b!design clic home biedt een 5-JAARS ONBEPERKTE COMMERCIËLE GARANTIE.
VOOR GEBRUIK IN PARTICULIERE WOONRUIMTEN GELDT DE FABRIEKSGARANTIE VAN 25 JAAR.

1. Geldigheidsbereik
Mits de vloer conform de informatie in de gebruikershandleiding onderhouden en in het kader van de opgegeven gebruiksklasse gebruikt en conform de instructies is geïnstalleerd, omvat de garantie uitsluitend de volgende ruimten:

  1. Productiefouten
  2. Delaminatie
  3. Sterke, abnormale kleurafwijkingen en verblekingen, ervan uitgaand dat de vloerdelen niet aan direct zonlicht zijn blootgesteld.

2. Uitgesloten van garantie zijn:

  1. Normale slijtage, opzettelijk of moedwillig veroorzaakte schade: Schade als gevolg van ondeskundig leggen of onderhoud, chemische ontbinding door ongeschikte reinigingsmiddelen, alkalihoudende ondervloeren of schade als gevolg van hydrostatische druk, verbrandingen, scheuren, deukjes, vlekken of glansverlies als gevolg van normale veroudering of externe invloeden.
  2. Werkzaamheden of arbeidskosten voor het verwijderen van de beschadigde vloer en het leggen van een vervangende vloer.
  3. Gevolgschade

Gebruiksbeperkingen, vertraagde verhuurperiode etc., die in verband staan met het verwijderen of opnieuw leggen van het betreffende materiaal. Elke andere schadevergoeding voor neven- of gevolgschade is expliciet uitgesloten.
Indien op grond van lokale, wettelijke bepalingen gevolgschade niet kan worden uitgesloten, kunnen de onder punt 2 vermelde beperkingen mogelijk slechts voor een deel worden toegepast. Door deze garantie worden specifieke rechten toegekend,
hiervan kunnen geen verdere eisen of rechten worden afgeleid. Deze garantie kan slechts door middel van directe kennisgeving aan de verkooppartner/dealer worden geclaimd. Kennisgeving dient vergezeld te gaan van een kopie van de originele factuur en een volledig ingevuld klachtenformulier met afbeeldingen; de garantieclaim kan slechts door de verkooppartner/dealer worden goedgekeurd.