FAQ

Waarom gaan de klikgroeven open?

Klikvergrendelingen gaan alleen open, wanneer de vloerdelen afkoelen! Dit kan de volgende oorzaken hebben:

 • De klikverbindingen werden niet goed vastgeklikt - geen hoorbare „klik“! (alleen ingedrukt/waren vervuild)
 • De klikverbindingen werden tijdens het vastklikken beschadigd (ingeslagen)!
 • De vloerdelen zijn sterk verwarmd en oneffen (bijv. als gevolg van zonlicht!) – hierdoor is de klikgroef losgekomen (en mogelijk beschadigd) – tijdens het afkoelen gaan deze dan open!
 • De vloerdelen zijn 's zomers in de warme gelegd – ze koelen af en gaan door zware voorwerpen, klevende kitvoegen, vloerdelen in deurposten etc. vastzitten!
 • De onderlegmat is te zacht en te dik! Vloerdelen worden ingedrukt, zijn oneffen en gaan loszitten.

De vloer is oneffen of gaat golven!

De vloer gaat alleen golven, wanneer de vloerdelen warm worden en geen extra ruimte hebben! Dit kan de volgende oorzaken hebben:

 • De vloerdelen zijn koud gelegd!
 • De vloerdelen worden blootgesteld aan direct zonlicht en zetten uit!
 • De vloerdelen worden door sterke lampen of spots bestraald en daardoor verwarmd (bijv. expositieruimten!)
 • In de onderlaag bevinden zich krimpnaden (bijv. in de cementlaag!) waarop vloerdelen zijn gelegd!

Klikverbindingen oneffen! Dit kan de volgende oorzaken hebben:

 • De vloerdelen zijn niet zorgvuldig vastgezet maar vastgetikt!
 • De klikgroef was bij het vastzetten vervuild!
 • De vloerdelen zijn te sterk verwarmd en hebben geen ruimte meer!
 • In de onderlaag bevinden zich krimpnaden (bijv. in de cementlaag!) waarop vloerdelen zijn gelegd!
 • De onderlegmat is te zacht en te dik! Vloerdelen worden ingedrukt, zijn oneffen en gaan loszitten.

De vloer ruikt onaangenaam!

Helaas is het niet mogelijk om volledig reukvrij vinyl te produceren. Conform de richtlijnen van DIN EN 16000 moet deze geur na 28 dagen zover zijn afgenomen dat deze niet meer als storend wordt ervaren.

Zijn de reukstoffen schadelijk?

Nee! Volgens het TÜV-testrapport conform DIN EN 16000 van de Franse VOC-verordening zijn onze vloerdelen in de hoogste klasse (A+) voor woningen goedgekeurd.

Welke bestanddelen komen in de vloerdelen voor?

Result [mg/m3] Class A+
Formaldehyde 5 A+ < 10
Acetaldehyde 10 A+ < 200
Tolueen 16 A+ < 300
Tetrachloroetheen n.d. A+ < 250
Xyleen n.d. A+ < 200
1,2,4- trimethylbenzeen n.d. A+ < 1000
1,4- dichloorbenzeen n.d. A+ < 60
Ethylbenzeen n.d. A+ < 750
2-butoxyethanol n.d. A+ < 1000
Styreen n.d. A+ < 250
TVOC 37 A+ < 1000

Welke thermische weerstand heeft de vinylvloer?

De thermische weerstand van onze vinyl vloerdelen (5 mm) ligt conform EN 12664 / EN12524 op 0.067 m2•K/W

Definitie warmteweerstand:
Rth = ∆T / Qv
∆T = temperatuurverschil
Qv = warmtestroom
Definitie hittegeleiding:
λ = l / (Rth • A)
De eenheid van hittegeleiding is K/W (Kelvin / Watt)

Voordeel berekening met "thermische weerstand":
De waarden van de afzonderlijke vloerstructuurlagen kunnen bij elkaar worden opgeteld!
Vloerverwarmingen: Het totaal van de waarden van alle vloerbedekkingen mag niet hoger ligger dan 0.15 m2•K/W

Vergelijkingen: 25cm betonnen plafond Rth = 0.10 m²•K/W
7cm ondervloer cement Rth = 0.05 m²•K/W
Onderlegmat dBCover 1510 Rth = 0.051 m²•K/W
25mm spaanplaat Rth = 0.171 m²•K/W
30mm massief hout, spar Rth = 0.231 m²•K/W
Keramische platen (tegels) Rth = 0.010 m²•K/W

Is de vloer antistatisch?

Conform het testrapport bedraagt de maximale belasting door personen voor onze vinyl vloerdelen 1,84 kV! Conform EN 1815 mag de maximale belasting niet meer dan 2 kV bedragen, om de vloer nog als "antistatisch" te mogen categoriseren! Hiermee is de vloer antistatisch! Hiermee is de vloer antistatisch!

Let op: Bij bijzonder lastige toepassingen (operatiekamers, productieruimten voor elektronische componenten etc.) worden lagere waarden vereist!

De vloerdelen hebben verhoogde delen of lichte spleten!

Conform EN 649 en EN 651 ligt de tolerantie voor PVC-vloeren op 0,2 mm (ca. 2 x dikte van een visitekaartje); daarom kunnen slechts grotere verhogingen of bredere spleten worden aangemerkt.

De vloer heeft docaratiefouten, is oneffen etc.!

Conform de toepasselijke normen moeten de fouten vanuit een hoogte van ca. 1,80 m (ooghoogte) met licht verticaal van bovenaf of achter op een hoogte van ca. 2,40 m vóór de schoenpunten zichtbaar zijn, zodat er een bezwaar kan worden gemaakt. Tegen gebreken die slechts knielend in tegenlicht zichtbaar zijn, kan geen bezwaar worden gemaakt!

Aan welke prestatiecategorie (EN 685) zijn de vloerdelen toegewezen?

 • Vloerdelen met een gebruikslaag 0,1 mm: Prestatiecategorie 21
 • Vloerdelen met een gebruikslaag 0,3 mm: Gebruiksklasse 23/31
 • Vloerdelen met een gebruikslaag 0,5 mm: Gebruiksklasse 33/42

Wonen – ruimten die voor privégebruik bedoeld zijn
 • 21 matig: Ruimten met gering of tijdelijk gebruik, slaapkamers
 • 22 normaal / gemiddeld: Ruimten met gemiddeld gebruik: woonruimten, ingangsvloeren
 • 23 dik: Ruimten met een intensief gebruik, woonruimten, ingangsvloeren, eetkamers en gangen

Commercieel - ruimten die voor openbaar en commercieel gebruik bedoeld zijn
 • 31 matig: Ruimten met gering of tijdelijk gebruik, gebruik hotels, slaapkamers, vergaderzalen, kleine kantoren
 • 32 normaal: Ruimten met een gemiddeld gebruik, klaslokalen, kleine kantoren, hotels, boetiekjes
 • 33 dik: Druk bezochte ruimten, gangen, winkels, lobby's, scholen, grote kantoorruimten
 • 34 zeer dik: Ruimten met een intensief gebruik, evenementenhallen, loketten, winkels

Industrieel - ruimten die voor het gebruik door lichte industrie bedoeld zijn
 • 41 matig: Ruimten waarin hoofdzakelijk zittend werk wordt uitgevoerd en waar regelmatig lichte voertuigen worden gebruikt. Werkplaatsen voor elektronica of fijne mechanica
 • 42 normaal: Ruimten waarin hoofdzakelijk staande werkzaamheden en/of met voertuigverkeer worden uitgevoerd. Magazijnruimten, werkplaatsen voor elektronica
 • 43 dik: Andere industriële ruimten, magazijnruimten, productiehallen

Tot welke slijtagegroep behoren onze vinyl vloerdelen (EN 660-2)?

Onze vinyl vloerdelen behoren tot groep T

2.1 Classificatie elastische vloeren

2.1.1 EN 649, Classificatie van homogene en heterogene PVC-vloeren

Eerst wordt bepaald (tabel 1), in welke slijtagegroep de vloer valt.

Tabel 1
Slijtagegroep T P M F
Dikteverlies mm EN 660-1 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60
Volumeverlies mm³ EN 660-1 ≤ 2,0 ≤ 4,0 ≤ 7,5 ≤ 15,0

Vloeren met een transparante gebruikslaag vallen automatisch - zonder controle - in slijtagegroep T!