Leginstructies SPC

Basisregels voor het leggen

VOLLE INFORMATIE

Vinyl / SPC is slijtvast, gezond om mee te leven en zeer gemakkelijk schoon te maken - ideaal voor gebruik in een grote verscheidenheid aan gebieden van het huis. Met de grote keuze aan patronen, formaten en oppervlaktestructuren kunt u uw eigen volledig unieke interieurontwerp creëren: Met eigentijdse looks en een authentiek gevoel voor een huiselijke en aangename sfeer.

SERVICE KLASSEN

De eigenschappen, eisen en testmethoden zijn vastgelegd in Europese normen voor vinyl/SPC vloeren. Deze worden eenvoudig en transparant gepresenteerd aan de hand van de serviceklassen. Afhankelijk van de verkregen resultaten - in overeenstemming met de eisen en de belasting/gebruiksintensiteit - wordt de vloerbedekking ingedeeld in de klassen voor particulier gebruik (circa 20), commercieel/publiek gebruik (circa 30) of industrieel gebruik (circa 40).

 

 

Algemene eisen voor de grondlagen

Als algemene regel en in het kader van hun inspectie- en zorgvuldigheidsverplichting moet de aannemer van de vloerbedekking of de particulier die zijn eigen vloerbedekking legt, er redelijkerwijs van overtuigd zijn dat de ondergrond legklaar is, voordat de vloerbedekking wordt gelegd. Bij de beoordeling of deze vloeren klaar zijn om te worden gelegd, moet met name met de volgende punten rekening worden gehouden. Indien hieraan niet wordt voldaan, vervalt elke aanspraak op garantie of waarborg.

Het vochtigheidsniveau in de onderlaag controleren:

De test wordt uitgevoerd met een CM-apparaat. De volgende grenswaarden mogen niet worden overschreden:
 • Voor cementdekvloeren ≤ 2 CM % - verwarmde dekvloeren ≤ 1,8 CM %
 • Voor calciumsulfaat dekvloeren / calciumsulfaat vloeiende dekvloeren ≤ 0,5 CM % - verwarmde dekvloeren ≤ 0,3 CM %
Deze waarden gelden voor dekvloeren die geen hulpstoffen bevatten. Bij gebruik van hulpstoffen of sneldrogende dekvloeren moeten de door de desbetreffende fabrikant opgegeven metingen en grenswaarden in acht worden genomen. Het testmonster moet worden genomen uit het onderste derde deel van de dekvloer. Ook de dikte van de dekvloer moet worden gemeten en genoteerd.

CONTROLEERT U DAT DE BASISLAAG EVEN IS:

Raadpleeg de geldende normen om te controleren of de basislaag egaal is. Plaats daartoe een meetlat of een liniaal op de hoogste punten van het oppervlak. Zo bepaalt u de diepte op het diepste punt ten opzichte van de steunvlakken (meetintervallen). Bij een meetinterval van 180 cm mag de verticale afwijking niet meer dan 3 mm bedragen. Grotere afwijkingen moeten worden gecompenseerd door passende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door zelfnivellerende middelen te gebruiken.

 

Zorg ervoor dat u in de loop van het jaar niet boven of onder de ideale vochtigheidswaarde komt die in het diagram is aangegeven.

 

Het dragend vermogen van de funderingslaag controleren:

De funderingslaag moet een gesloten zelfdragende laag zijn.

ControleER OF DE ONDERLAAG SCHOON IS:

De basislaag moet vooraf gestofzuigd zijn.

KEURING VAN DE KLIMAATVOORWAARDEN:

Voor, tijdens en na de installatie moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
 • een binnentemperatuur van ten minste 18 °C
 • een grondoppervlaktetemperatuur van ten minste 15 °C
 • relatieve luchtvochtigheid tussen 35 % - 60 %
Bij het leggen van vloeren met een zwevende installatie kunnen alle onderlagen worden gebruikt als ze aan de hierboven vermelde eisen voldoen. Dit omvat in het bijzonder:
 • alle soorten dekvloeren, inclusief verwarmingsdekvloeren op basis van warm water
 • Spaanplaatconstructies
 • vezelplaat
 • bestaande vloerbedekkingen zoals PVC, linoleum, natuursteenplaten en keramische tegels

Ongeschikte onderlagen:

Als algemene regel geldt dat design vloerbedekkingen alleen mogen worden geïnstalleerd op vaste, niet drijvende onderlagen. Indien hieraan niet wordt voldaan, vervalt elke aanspraak op garantie of waarborg.

 

De maximale oppervlaktetemperatuur van 60 °C voor SPC-vloeren en van 32 °C voor vinylvloeren mag niet worden overschreden. Bovendien moet een zeer snelle opwarmtijd worden vermeden.

 

Let op

In elk geval moeten de temperaturen in het gebied van het geïnstalleerde oppervlak typisch zijn voor woonruimten gedurende het hele jaar. Wij raden aan de betrokken ruimten in de winter te verwarmen en ze tegen direct zonlicht te beschermen of in de zomer te verduisteren door passende voorzorgsmaatregelen te nemen (bijv. rolgordijnen of jaloezieën). Bij niet-naleving van deze aanbevelingen en voorschriften zijn garantie- of waarborgsaanspraken van HWZI uitgesloten.

Worden beschouwd als onderlagen met beperkte geschiktheid:

 • Elektrisch aangedreven vloerverwarmingssystemen (gecontroleerde oppervlaktetemperatuur)
Elektrische vloerverwarmingssystemen worden geclassificeerd als onderlagen met beperkte geschiktheid. Dit komt doordat een aantal elektrische vloerverwarmingssystemen op basis van folie oppervlaktetemperaturen kunnen opwekken die veel hoger zijn dan 28 °C. Goedkeuring wordt verleend voor een elektrisch aangedreven vloerverwarmingssysteem: Als dit digitaal kan worden geregeld en er een garantie is dat de oppervlaktetemperatuur nooit hoger wordt dan 28° C. Bovendien moet de technische goedkeuring voor designvloeren worden gegeven door de fabrikant van het verwarmingssysteem. Er is GEEN garantie voor producten die op infrarood vloerverwarming worden geïnstalleerd.

Schroden / betonnen ondergronden

Bij het leggen van zwevende designvloeren op dekvloeren moet rekening worden gehouden met optrekkend vocht. Daarom moet vóór het leggen van een systeemgebonden isolatie-onderlaag op alle dekvloeren (met uitzondering van mastiekasfalt) (zie punt: Let op! onderlaagmaterialen) een vochtwerende folie SD-waarde ≥ 75 m als dampscherm over het gehele oppervlak en in de vorm van een bak worden aangebracht, als de onderlaagmat geen gelijkwaardige functie biedt. Bij een vakkundige plaatsing moeten de vellen vochtbeschermingsfolie elkaar in het voegbereik, afhankelijk van de uitvoering, 5 - 20 cm overlappen. Als er geen onderlegmat wordt gebruikt, moet de vochtbeschermingsfolie toch worden gebruikt voor de ontkoppeling onder de designvloer.

Vloeren met vloerverwarming met warm water

Bij de installatie van een verwarmde vloerconstructie moeten alle betrokken partijen (bouwer, architect, verwarmingsplanner, verwarmingsaannemer, installateur, vloerbedekkingsfabrikant) in overleg met elkaar werken. Elke oppervlakteverwarmde vloer vereist een gebruiksgerichte planning en coördinatie met betrekking tot het verwarmingssysteem en de dekvloer. Dit om ervoor te zorgen dat er geen schade optreedt en de vloer op lange termijn zo goed mogelijk functioneert. Naast de gebruikelijke tests van de onderlaag van de installatie moet het vloerverwarmings- of -koelsysteem worden getest op functionaliteit (functioneel verwarmen of koelen). Dit bewijs van de goede verwarming en koeling van de dekvloerconstructie moet op elk moment van het jaar worden geleverd en worden gedocumenteerd in een verwarmings- en koelingslogboek.

 

DIN EN 1264-2

EN 1264-2 specificeert de randvoorwaarden en de test voor het bepalen van de prestaties van warmwater-vloerverwarmingssystemen als functie van het verschil tussen de temperatuur van het verwarmingsmedium en de kamertemperatuur. De warmteafgifte wordt gecontroleerd door berekening en door metingen uit te voeren.

Bij het verwarmen van de laad- of warmtedistributielaag wordt onderscheid gemaakt tussen functioneel verwarmen en verwarmingsgereed maken voor bekleding.

 • De functionele verwarming is voor de verwarmingsaannemer het bewijs van de levering van niet-defect vakmanschap. Tevens dient zij ter controle van het functioneel rendement van de verwarmde vloerconstructie.
 • Het stookklaar maken van de dekvloer is het uitdrijven van het restvocht in de dekvloer totdat deze klaar is voor het stuken.

Let op

Functionele verwarming garandeert niet dat de dekvloer de restvochtigheid heeft bereikt die nodig is om klaar te zijn voor het aanbrengen van de bedekking. Daarom is meestal verwarming nodig om de dekvloer af te kunnen dekken.

Natuursteen en keramische tegels

Er moet rekening worden gehouden met een toename van het restvocht en daarom moet vóór de systeemgebonden isolatieonderlaag (zie punt: Let op! onderlaagmaterialen) een vochtwerende folie SD-waarde ≥ 75 m als dampscherm over het gehele oppervlak en in de vorm van een bak worden aangebracht. Als er aan de achterzijde van de designvloer voetstapgeluidsisolatie wordt gelamineerd, mag u geen verdere isolerende onderlaag leggen.

OSB, spaanplaat en vezelplaat

Om de geluidsisolatie van de voetstappen te verbeteren, legt u een systeemgeschikte isolerende onderlaag voordat u de designvloer legt (zie punt: Let op! onderlaagmaterialen). Als er geen onderlegmat wordt gebruikt of als u een vloerbedekking met een geïntegreerde onderlegmat legt, moet er een 0,2 mm PE-constructiefolie worden aangebracht om te ontkoppelen.

Houten vloerplaat

Eventuele losse panelen moeten goed worden vastgeschroefd. Om de geluiddemping van de voetstappen te verbeteren, legt u voor het leggen van de designvloer een systeemgeschikte isolerende onderlaag (zie punt: Let op! onderlaagmaterialen). Als er geen onderlegmat wordt gebruikt of als u een vloerbedekking met een geïntegreerde onderlegmat legt, moet er een 0,2 mm PE-constructiefolie worden aangebracht om te ontkoppelen.

Elastische vloerbedekkingen (PVC, linoleum, vinyl)

Deze vloerbedekkingen hebben geen vochtwerende folie nodig. Deze elastische vloerbedekking werkt namelijk op dezelfde manier als het vochtscherm. Om de geluiddemping van de voetstappen te verbeteren, legt u een systeemgebonden isolerende onderlaag voordat u de designvloerbedekking legt. Designvloerbedekking met een aan de achterzijde gelamineerde onderlegmat kan direct op de elastische vloerbedekking worden gelegd. (zie punt: Let op! ondervloermaterialen)

Natte kamers / vochtige kamers

U kunt zelfs in vochtige ruimtes designvloerbedekking leggen - met uitzondering van sauna's. Als u zich hier niet aan houdt, vervalt elke aanspraak op garantie of waarborg.

 

DIN 18365

De norm DIN 18365 voor "vloerbedekkingswerkzaamheden" is van toepassing op het leggen van vloerbedekkingen in platen en tegels van linoleum, kunststof, elastomeer, textiel en kurk, alsmede op het leggen van meerlaagse elementen.

Onderlaagmaterialen

De juiste onderlaag is van cruciaal belang bij het leggen van vloerbedekking. Daarom adviseren wij om een onderlegmat te gebruiken. Indien deze niet wordt gebruikt en dus niet aan de specificaties voor de basis voor de vloer wordt voldaan, vervalt de garantie. De volgende waarden zijn hierbij van cruciaal belang:

DL: SPECIFICATIES VOOR DYNAMISCHE SPANNING

Dynamische spanning (DL) ontstaat wanneer mensen in een ruimte rondlopen en ook wanneer stoelen worden gebruikt. In dergelijke gevallen moet de onderlaag bestand zijn tegen kortstondige belastingen zonder dat de eigenschappen op lange termijn veranderen. Dit vermogen wordt uitgedrukt door de DL-waarde. Hoe hoger de DL-waarde, hoe langer de onderlaag bestand is tegen dynamische belasting. Een DL-waarde van 10.000 cycli wordt aanbevolen. Bij verhoogde belasting moet de DL-waarde minstens 100.000 cycli bedragen.

CS, CC EN PC: SPECIFICATIES VOOR STATISCHE SPANNING

De CS en CC waarden definiëren de eisen voor statische belasting. Deze ontstaat wanneer de vloerbedekking permanent wordt belast door vast, zwaar meubilair. De ondervloer moet zeer hoge statische belastingen kunnen weerstaan zonder al te veel te wijken. Een hoge CS-waarde is belangrijk om de levensduur van de klikverbindingen te maximaliseren. De ondervloer mag niet te veel meegeven zodat de vloerbedekking beschermd is tegen vervorming en beschadiging door verticale beweging. De minimumvereiste is een CS-waarde van 500 kPa. Dit betekent dat hoe hoger de CS-waarde, hoe beter de bescherming tegen deze schade. Wat langdurige blootstelling betreft, is de CS-waarde een belangrijke factor. Zware meubelstukken die permanent op de vloer staan, belasten de vloer voortdurend. De CC-waarde wordt gebruikt om te evalueren hoe de ondervloer zich gedraagt over een belastingsperiode van 10 jaar. Voor hogere eisen moet de CC-waarde ten minste 20 kPa bedragen. Bovendien mag de onderlaagmat bij een dikte van 1,5 mm een puntnivelleringsvermogen (PC) van maximaal 0,5 mm niet overschrijden.

WAAROM ZIJN ONDERLAGEN NODIG BIJ HET PLAATSEN VAN VLOERAFWERKINGEN?

Een ondervloer heeft alleen zin als deze ook bijdraagt aan de kwaliteit van het vloersysteem. De ondervloer vormt de verbinding tussen de vloer en de basislaag en moet daarom aan bepaalde eisen voldoen. Het belangrijkste is dat eventuele oneffenheden in de onderlaag worden weggewerkt. De vloer wordt beschermd tegen dagelijkse slijtage en ook tegen restvocht. Naast de geluiddemping van de voetstappen en het loopcomfort is ook de thermische isolatie een belangrijke factor.

WIJ BEVELEN DE DB COVER ONDERLAAG MAT AAN BIJ HET PLAATSEN VAN ONZE VLOERAFWERKING:

Een uitstekende eigenschap van de elastische voetstap geluiddempende onderlaag is de unieke reductie van het loopgeluid van voetstappen. De DB Cover wordt geproduceerd volgens de modernste technologie uit recycleerbare en hernieuwbare grondstoffen en is de ideale isolerende ondervloer voor design vloeren. De druksterkte van de DB Cover onderlegmat is bijzonder opmerkelijk. Zijn CS-waarde van 1677 kPa is beduidend hoger dan conventionele onderlegmatten. Hij is gemakkelijk te verwerken en te installeren. De onderlegmat is een dubbele winnaar dankzij de lange levensduur en het onderhoudsvrije ontwerp. De kers op de taart is het feit dat deze voordelen nog worden aangevuld door zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Bij designvloeren wordt de isolerende onderlaag met de witte textielzijde naar boven gelegd.

Serres aan huis

Een residentiële serre is een serre die bedoeld is om het hele jaar door als leefruimte te worden gebruikt en dus ook om bij een aangename temperatuur (meer dan 19 °C) te worden gebruikt. Dit betekent dat de temperatuur zelfs in de winter niet onder de 15 °C mag dalen. De opwarming door de zon in de zomer wordt beperkt door natuurlijke zonwering en/of ontwerpelementen zoals ventilatie, passende beglazing en zonwering, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en de richting waarin de serre is gericht, om buitensporige temperatuurschommelingen op grondniveau te voorkomen. Er moet rekening worden gehouden met de klimatologische omstandigheden binnenshuis:
 • Klimaat tijdens het leggen: De temperatuur van de binnenlucht moet 20 °C zijn (ten minste 15 °C), de relatieve luchtvochtigheid tussen 35 % en 60 %
 • Permanent leefklimaat: De temperatuur van de binnenlucht moet tussen 18 °C en 22 °C liggen, de relatieve luchtvochtigheid tussen 35 % en 60 %

De oppervlaktetemperatuur van de vloer mag niet hoger zijn dan 32 °C voor vinylvloeren of 60 °C voor SPC-vloerbedekkingen.

De installatie kan alleen worden uitgevoerd op een basislaag die voldoet aan de specificaties van DIN 18356 "Parketvloeren" en DIN 18365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden".
 • De constructie is duurzaam beschermd tegen opstijgend vocht uit de grond.
 • De onderconstructie dient zodanig geïsoleerd te zijn dat schade door temperatuurverschillen of condensatie niet kan optreden.
 • Bij dekvloeren moeten de restvochtwaarden vóór het leggen met een CM-meter worden gecontroleerd en strikt worden nageleefd:
 • Cementcoating verwarmd/onverwarmd: 1,8 CM% / 2,0 CM%
 • Calciumsulfaat dekvloer verwarmd/onverwarmd: 0,5 CM% / 0,5 CM%
 • De onderlaag moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze klaar is voor het leggen van de vloer. Deze moet met name egaal, droog, stroef, schoon, vrij van scheuren, vrij van scheidingsmiddelen en bestand tegen spanning en druk zijn.

Indien een egalisatiemiddel op de onderlaag wordt aangebracht, moeten de voorgeschreven binnenklimaatomstandigheden, de vereiste voorbereiding van de ondergrond (schuren, gronderen, ...) en de droogtijden strikt in acht worden genomen.

De verpakkingen moeten kunnen acclimatiseren alvorens ze worden geopend. Daartoe laat u ze ongeopend en plat op de vloer liggen gedurende ongeveer 48 uur (in de winter ongeveer 3 - 4 dagen) in het midden van de ruimte waarin u ze wilt leggen. Bij volledige verlijming moeten de specifieke eisen van de fabrikant (binnenklimaat, open tijd, voldoende lijmhoeveelheid van de geschikte lijm) in acht worden genomen. De lichtechtheid van onze vloeren is getest volgens de EN ISO 105-B02 testnorm en voldoet aan de hoogste eisen. Kleurveranderingen als gevolg van sterke en langdurige blootstelling aan veel zonlicht kunnen echter niet worden uitgesloten. De productspecifieke leginstructies moeten in acht worden genomen.

Tips voor het leggen

VERBINDINGSPUNTEN SCHOONHOUDEN

Zorg er bij het leggen van een designvloer voor dat de verbindingsnaden vrij zijn van stof, vuil en vreemde bestanddelen. Hoe schoner het kliksysteem, hoe beter de verbinding tussen de panelen. Het is het beste om de panelen in de doos te laten liggen tot kort voor het leggen.

Houd er rekening mee dat langdurige continue temperaturen van > 32 °C / < 13 °C voor vinyl en > 60 °C / < 15 °C voor SPC vloerbedekkingen, de vloer kunnen beschadigen, vooral in combinatie met direct zonlicht.

CONTROLEER DE OMGEVING EN DE ONDERLAAG

De vloerlegger moet eventuele problemen die hij tijdens zijn inspectie heeft opgemerkt, aan de orde stellen voordat de vloerbedekking wordt gelegd. In het bijzonder indien:
 • er grotere onregelmatigheden zijn
 • er scheuren in de basislaag zitten
 • de basislaag niet droog genoeg is
 • het oppervlak van de basislaag is niet voldoende stevig, te poreus of te ruw
 • het oppervlak van de basislaag is verontreinigd, bijv. door olie, was, lak- of verfresten
 • de hoogte van het oppervlak van de funderingslaag ten opzichte van de hoogte van aangrenzende delen van het gebouw is niet juist
 • de temperatuur van de basislaag is niet geschikt
 • het binnenklimaat is niet geschikt
 • er is geen verwarmingsprotocol voor verwarmde vloerconstructies
 • de randisolatiestrook heeft geen uitsteek
 • er zijn geen meetpunten gemarkeerd in verwarmde vloerconstructies
 • er is geen gezamenlijk plan

METEN VAN DE RUIMTE

Met de lengte en breedte van de ruimte Als de ruimte nissen heeft, dan moeten deze apart worden gemeten. Dit geeft u het vloeroppervlak van de kamer. Koop minstens 10% meer om rekening te houden met defecten, uitsnijdingen of vervangingen. Dit kan echter variëren, afhankelijk van de grootte en de indeling van de kamer. Het eerste wat u moet controleren is of de tegenover elkaar liggende muren evenwijdig aan elkaar zijn. Als ze niet evenwijdig zijn, kunt u aanpassingen maken aan de eerste rij van de vloer. Begin met het leggen van een rij losse panelen om te zien of u de lengte van het eerste paneel moet aanpassen.

Meet de lengte van de kamer en deel deze door de lengte van het paneel, zodat u niet eindigt met een kort stuk van minder dan 30 cm op de tegenoverliggende muur. Als het overgebleven stuk kleiner is dan 30 cm, bereken dan de helft van het overgebleven stuk en kort het eerste paneel met deze lengte in. Om dit te doen, neemt u de maten op en markeert u het eerste paneel. Gebruik vervolgens een liniaal en een universeel mes om het paneel in te korten en af te breken.

RECYCLEER ALLE OVERGEbleven stukken

Wanneer u vinylvloeren op lengte snijdt, moet u er altijd voor zorgen dat u de korte kant van het paneel met de groef snijdt. Het overgebleven stuk kan dan aan de andere kant van de kamer aan het einde van deze rij worden gebruikt - als de opstelling dit toelaat.

VERVANG ALLE BESCHADIGDE VLOERAFWERKING

Zorg ervoor dat u enkele extra vinylpanelen achter de hand hebt voor het geval dat een onvoorziene vervanging moet worden uitgevoerd. Vinylpanelen met klikverbindingen kunnen worden verwijderd en vervangen door nieuwe. Als u een vinylpaneel moet vervangen, neemt u een multifunctioneel mes en snijdt u gewoon langs de lange kant van het beschadigde paneel en tilt u het eruit. Neem vervolgens een reservepaneel en snijd de messing en groef alleen aan de lange zijde van het vervangende paneel af. Laat de messing en groef aan de lange zijde van het paneel zitten. Laat de tand en groef aan het korte uiteinde van het paneel zitten. Plaats vervolgens het paneel en klik de twee korte uiteinden op hun plaats. Bij problemen of vragen kunt u contact opnemen met uw verkooppartner.

GEBRUIKSGEBIED EN TOEPASSING

LET OP: De vloeren zijn uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis. Leg de vloeren niet over bestaande tapijten, schuimondervloeren of in sauna's of solaria.

VLOEIBARE INSTALLATIE EN UITBREIDINGSGESLOTEN

Een zwevende installatie kan alleen succesvol zijn als de vloerbedekking aan alle kanten vrij kan bewegen. Zorg bij het leggen voor uitzettingsvoegen naar alle vaste delen van de constructie in het horizontale vlak. Evenzo moeten ruimten aan doorgangen of ruimten met verschillende klimaten van elkaar worden gescheiden door dilatatievoegen. Uitzetvoegen in de onderconstructie moeten worden herhaald in de vloerbedekking.

Belangrijke installatietips

Ideale temperatuur

SPC: 15-60 ° C / vinyl: 13-32 ° C

Oppervlaktemperatuur

niet meer dan 60 °C voor SPC-vloeren en niet meer dan 32 °C voor vinylvloeren

Acclimatisatie

Vinyl 48 uur , SPC en Multilayer + 24 uur

Luchtvochtigheid

tussen 35 % - 60 %

Basislaag

niveautolerantie 3 mm over 1,8 m

Ondervloerverwarming

Moet op een diepte van ten minste 13 mm in de basislaag liggen, GEEN elektrische verwarmingsmatten. De oppervlaktetemperatuur mag niet hoger worden dan 28 °C.

Randafstand

> 8 mm vrije ruimte op muren en rond zware, vaste voorwerpen, muurkasten, keukens etc.

Klevend

NIET AANBEVOLEN - garantie vervalt!

Ondergrondmaterialen

Een vochtbeschermingsfolie SD ≥ 75m moet altijd over het gehele oppervlak en in de vorm van een trog op minerale ondergronden worden gelegd.

Onderlegmat

Het gebruik van een onderlegmat wordt algemeen aanbevolen. Wij bevelen de DB Cover onderlegmat aan bij het leggen van onze vloeren. Op vloeren met een geïntegreerde onderlegmat mag geen extra onderlegmat worden gelegd.

10 tips voor het leggen van perfecte vloeren

 1. Aangeschafte vloeren moeten voor het leggen worden gecontroleerd op gebreken. Zo wordt voorkomen dat producten met gebreken worden gebruikt. De garantie kan komen te vervallen als de vloerbedekking toch wordt gelegd.
 2. Alleen leggen op stevige, niet drijvende onderlagen.
 3. Bevestig geen voorwerpen (bijv. keukeneilanden) op de vloerbedekking - deze moeten rechtstreeks op de basislaag worden bevestigd.
 4. Leg de vloer rond vaste voorwerpen (bijv. keuken) en laat een ruimte van ten minste 8-10 mm voor uitzetting.
 5. Installeer het product niet onmiddellijk, maar bewaar het ten minste 24 uur voor SPC en 48 uur voor vinyl vloerbedekking in de ruimte waar de installatie is gepland. Dit helpt de vloerbedekking om zich aan te passen aan de temperatuur.
 6. Volg altijd de installatie-instructies van de fabrikant.
 7. Koop de aanbevolen voetstapgeluidsisolatie voor de vloer. Tapijt is GEEN toegestane isolatie.
 8. Gebruik afstandhouders terwijl u werkt, zodat de vloer recht ligt en niet wegglijdt tijdens de installatie.
 9. Houd de aanbevolen verspringing van 30 cm aan ten opzichte van de voegen in aangrenzende rijen. Dit zorgt voor maximale stabiliteit van de verbinding.
 10. De voegen kunnen worden afgedicht met PE-koord en siliconen om scheurvorming te voorkomen. Om klachten te voorkomen, wordt aanbevolen om, indien een voeg moet worden opgevuld, ervoor te zorgen dat a) siliconen worden gebruikt. b) de afmeting van de voeg met 50% wordt verbreed. en c) een voegkoord wordt gebruikt om te voorkomen dat de siliconen aan de ondergrond blijven kleven.

SPC 4,2/0,3 MM + 3,8/0,3 MM | Uniclic zonder voetstapgeluidsdemping

AanBEVOLEN gereedschap

 • Een universeel mes en een liniaal
 • Lintmeter
 • 8-10 mm afstandhouders
 • Pencil
 • Tappenblok
 • Rubberen hamer
 • Houthoek
 • Trekijzer

VERDIEPEN

De vloerbedekking maakt gebruik van de innovatieve Uniclic kantenvergrendelingstechnologie. Dankzij de flexibiliteit die Starclic biedt, kunnen de panelen over bestaande vloerbedekkingen worden gelegd, zoals natuurlijk hout, beton, vinyl, linoleum en zelfs keramiek.
 • 100% waterdicht - kan worden gelegd in de meeste kamers in particuliere en commerciële ruimtes
 • Eenvoudige doe-het-zelf plaatsing met het Uniclic kliksysteem
 • PU-coating voor duurzaamheid en een hoge mate van weerstand tegen slijtage
 • Draagt bij aan warme voeten

INSTRUCTIES VOOR HET PLAATSEN VAN VLOERAFWERKING

Voordat u de vloer legt, moet u de algemene voorschriften voor de onderlagen in acht nemen.

LET OP:Het product kan moeilijker te verwerken zijn of het vergrendelingssysteem kan beschadigd raken als de vloer wordt blootgesteld aan extreme hitte of kou voordat hij wordt gelegd. Zorg ervoor dat het product op kamertemperatuur is voordat u het legt.

De vloer is een zwevende vloer en moet vrij kunnen uitzetten en inkrimpen. Daarom mag het NIET met schroeven, spijkers of lijm aan de ondergrond worden bevestigd.

Monteer wastafels en eilandmeubelen van tevoren en leg de vloer vervolgens om deze voorwerpen heen.

LEGGEN VAN DE VLOER

 1. De vloer mag alleen worden gelegd als deze vrij is van gebreken
 2. Controleer de panelen na het uitpakken onmiddellijk op beschadigingen en gebreken (bijv. kleurverschillen of glansgraad). Panelen met gebreken mogen niet worden geïnstalleerd.

 3. Lange eindstukken
 4. Meet de ruimte op voordat u de vloerbedekking gaat leggen. De eindstukken moeten aan de lange zijde ten minste 5 cm breed zijn.

 5. Onderlegmat
 6. Wij raden het gebruik van een onderlegmat aan voor vloeren die geen geluidsisolatie voor voetstappen hebben.

 7. Houd rekening met de tussenruimte
 8. Begin de installatie aan de linkerkant in de hoek en met de groef naar de muur gericht. Houd een afstand van 8 -10 mm tot de rand aan om bewegingen van de basis te compenseren.

 9. Afgezaagde eindstukken
 10. Als het eindstuk dat in de laatste rij is afgezaagd 30 cm of langer is, kunt u dit gebruiken als eerste paneel in de volgende rij.

 11. De tweede rij en aanvullende rijen
 12. Wanneer u de korte randen van de eerste rij samenvoegt, schuift u de voorkant van het tweede paneel over die van het eerste paneel. Zorg ervoor dat de twee groeven precies op elkaar komen te liggen. Verbind de korte zijden met elkaar en lijn ze zo uit dat ze recht zijn en niet verspringen. Een stootblok kan hier nuttig zijn. Werk met precisie aan de eerste rij. Onnauwkeurige plaatsing van de eerste rij zal de volgende rijen beïnvloeden en is achteraf moeilijk te corrigeren. Het eerste stuk in de rij wordt in de lengte vastgeklikt. Alle volgende stukken worden eerst met de korte kant en dan met de lange kant vastgeklikt.

 13. Minimaal 30 cm verschuiving
 14. De korte kanten (kopse kanten) moeten van rij tot rij altijd ten minste 30 cm worden verschoven.

 15. Tiksteen
 16. Gebruik de stootblok, die speciaal is ontworpen voor het frezen van de verbinding, om de verbinding perfect op zijn plaats te klikken en de groef te beschermen tegen beschadiging door de hamer.

 17. Leggen van de overige rijen
 18. Vervolg dit patroon voor de resterende rijen.

 19. Panelen aanpassen indien nodig
 20. Passen rond ongelijke voorwerpen is geen probleem. Gebruik een stuk karton om een patroon te maken van de uitsnijding rond buizen of onregelmatige voorwerpen. Teken dit patroon op het paneel. Snijd met een universeel mes langs deze markeringen om de gewenste uitsnijding te verkrijgen.

 21. Verwijder afstandsstukken
 22. U hebt de afstandhouders alleen aan de rand nodig tijdens het leggen. Verwijder deze wanneer uw vloer volledig is gelegd.

 23. Leg vloerbedekking niet onder voorwerpen
 24. Begin met het plaatsen van uw meubels in de kamer en leg vervolgens uw vloerbedekking rond de voorwerpen - en niet eronder.

 25. Direct zonlicht
 26. De vloer moet worden beschermd tegen direct zonlicht. De garantie vervalt als de temperatuur niet binnen het aanbevolen bereik valt.

SPC 4,2/0,3 MM + 4,8/0,5 MM | I4F zonder voetstapgeluidsdemping

AanBEVOLEN gereedschap

 • Een universeel mes en een liniaal
 • Lintmeter
 • 8-10 mm afstandhouders
 • Pencil
 • Tappenblok
 • Rubberen hamer
 • Houthoek
 • Trekijzer

VERDIEPEN

De vloer is voorzien van de innovatieve I4F-technologie voor randvergrendeling. Eenvoudig inhaken, stevig aandrukken en met een lichte tik vergrendelen.

De unieke verbindingspunten van de vloer klikken op hun plaats, net als een deurslot. Plaats een paneel onder een hoek in de lange rand van een ander paneel. Plaats het dan zo dat de voorranden dicht bij elkaar liggen, duw ze tegen elkaar en vouw de korte kant naar beneden. Vergrendel vervolgens met een lichte tik.

De vloer is eenvoudig en snel te installeren. De panelen zijn niet aan de onderliggende vloer bevestigd, maar worden zwevend gelegd. Om een paneel in te korten, hoeft u het alleen maar in te korten en af te breken.

De vloer is verkrijgbaar in panelen met reliëf voor een mooie en stijlvolle kamerinrichting met een natuurlijk houteffect.

Door de flexibiliteit van de vloerbedekking kunnen de panelen over bestaande vloerbedekkingen worden gelegd, zoals natuurlijk hout, beton, vinyl, linoleum en zelfs keramiek. (Zie De vloer eronder voorbereiden vanaf pagina 4)

De vloer is ook geschikt voor gebruik in serres, hij is waterdicht en kan daarom worden geïnstalleerd in vochtige ruimtes zoals kelders of badkamers die voorheen ongeschikt waren voor traditionele houten vloeren en laminaatproducten. (Zie De vloer eronder voorbereiden vanaf pagina 4) Bovendien kan de Strong SPC Structure worden geïnstalleerd in ruimtes waar grote temperatuurschommelingen kunnen optreden. (Zie TECHNISCHE DETAILS, temperatuurbereik).

LEGGINGINSTRUCTIES

LET OP:Leg de vloerbedekking niet op zachte onderlagen zoals tapijten of schuimmatten.

Maak de vloer klaar voor het leggen. Controleer de producten vóór gebruik bij daglicht op materiaal- of transportschade. Indien tijdens het leggen gebreken (bijv. kleur- of glansverschillen) zichtbaar worden, moeten de verdere werkzaamheden onmiddellijk worden gestaakt, zodat de goederen kunnen worden geïnspecteerd of, indien nodig, vervangen.

Op latere reclamaties van zichtbare en oppervlaktegebreken, die voor of tijdens de montage kunnen worden vastgesteld, wordt niet meer ingegaan! De desbetreffende garantieverplichting van de fabrikant vervalt.

U dient de vloerbedekking gedurende 24 uur voor het leggen horizontaal op te slaan in de ruimte waar deze gelegd zal worden. Zorg voor een kamertemperatuur tussen 15 °C en 60 °C voor SPC-vloeren. Haal de panelen tijdens deze acclimatisatieperiode niet uit de pakketten. Houd deze temperatuur aan tijdens het leggen (ten minste 2 dagen).

VOORBEREIDING VAN DE VLOER

Voordat u de vloer plaatst, dient u de algemene eisen voor de onderlagen in acht te nemen.

De vloer eronder moet glad, vlak, droog, schoon en stevig zijn. Tapijtnieten of lijmresten moeten worden verwijderd om een correcte installatie te garanderen.

De ondervloer moet vlak zijn, met een afwijkingstolerantie van 3 mm over een afstand van 1,8 m. Alle oneffenheden daarboven moeten worden opgeschuurd of opgevuld met een vloeregalisatiemiddel. De vloerbedekking kan niet correct worden vergrendeld als er holten of uitstulpingen in de vloer eronder zitten. Beschadiging van de vloerbedekking kan optreden bij gebruik als de vloerbedekking niet volledig op de ondergrond ligt.

De onderlaag moet zorgvuldig op vocht worden gecontroleerd. De vloer is waterdicht, maar is GEEN dampscherm. Eventuele vochtproblemen moeten vóór het leggen worden verholpen. Laat nieuwe betonvloeren ten minste 90 dagen uitharden en drogen.

Als u op beton, hout of op hout gebaseerde materialen legt, moet een 0,2 mm dikke PE-constructiefolie worden gelegd, zodat de SPC-bedekking vrij kan bewegen.

Leg NOOIT een zwevende vloer op een zwevende onderlaag! Deze wordt niet als vast beschouwd en moet worden vastgeschroefd of gelijmd of verwijderd!

Indien een voetstap geluiddempende onderlaag gewenst of vereist is, verwijzen wij u naar de informatie in het hoofdstuk "Ondervloeren".

LEGGEN VAN DE VLOERAFWERKING

 1. De vloer mag alleen worden gelegd als deze vrij is van gebreken
 2. Controleer de panelen na het uitpakken onmiddellijk op beschadigingen en gebreken (bijv. kleurverschillen of glansgraad). Panelen met gebreken mogen niet worden geïnstalleerd.

 3. Lange eindstukken
 4. Meet de ruimte op voordat u de vloerbedekking gaat leggen. De eindstukken moeten aan de lange zijde ten minste 5 cm breed zijn.

 5. Onderlegmat
 6. Wij adviseren het gebruik van een onderlegmat voor vloeren die geen voetstapgeluidsisolatie hebben.

 7. Houd rekening met de tussenruimte
 8. Begin de installatie aan de linkerkant in de hoek en met de groef naar de muur gericht. Houd een afstand van 8 -10 mm tot de rand aan om bewegingen van de basis te compenseren.

 9. Minimaal 30 cm verschuiving
 10. De korte kanten (kopse kanten) moeten van rij tot rij altijd ten minste 30 cm worden verschoven.

 11. Leg de eerste rij
 12. De eerste rij (korte zijde) is de Droplock-verbinding, deze wordt verticaal opgehangen. Wanneer u de korte kanten van de eerste rij verbindt, schuift u de voorkant van het tweede paneel over die van het eerste paneel. Zorg ervoor dat de twee groeven precies op elkaar liggen. Druk de binnenkant naar binnen en tik het paneel op de naad met een rubberen hamer tot het op zijn plaats klikt. Tik vanuit de binnenhoek waar de twee panelen samenkomen, naar buiten toe naar de tegenoverliggende kant.

 13. Afgezaagde eindstukken
 14. Als het in de laatste rij afgezaagde eindstuk 30 cm of langer is, kunt u dit gebruiken als eerste paneel in de volgende rij.

 15. Voorbereiding van de tweede rij
 16. Voor de tweede rij snijdt u het paneel naar wens op maat voor het gewenste legpatroon - dit mag echter niet korter zijn dan 30 cm. Meet de gewenste lengte en markeer met een potlood. Ril vervolgens het oppervlak van het paneel meerdere malen met een universeel mes en ril het paneel. Snijd nu de coating aan de onderzijde door.

 17. Volg de volgorde
 18. 1: Lange zijde: Klik de tong in de groef. 2: Schuif de korte zijden tegen elkaar. 3 en 4: paneel naar beneden drukken. 5: Tik met een rubberen hamer naar beneden.

 19. Leg de derde rij
 20. Begin de derde rij met een paneel dat u op tweederde van de lengte hebt afgezaagd. Het overgebleven uiteinde kan weer aan het eind van een rij worden gebruikt - als het vloeroppervlak dit toelaat.

 21. Leg de overige rijen
 22. Vervolg dit patroon voor de resterende rijen. Leg de afgezaagde kant van de ingekorte planken altijd aan de kant van de muur.

 23. Panelen aanpassen indien nodig
 24. Passen rond ongelijke voorwerpen is geen probleem. Gebruik een stuk karton om een patroon te maken van de uitsnijding rond buizen of onregelmatige voorwerpen. Teken dit patroon op het paneel. Snijd met een universeel mes langs deze markeringen om de gewenste uitsnijding te verkrijgen.

 25. Verwijder afstandsstukken
 26. U hebt de afstandhouders alleen aan de rand nodig tijdens het leggen. Verwijder deze wanneer uw vloer volledig is gelegd.

 27. Leg vloerbedekking niet onder voorwerpen
 28. Begin met het plaatsen van uw meubels in de kamer en leg vervolgens uw vloerbedekking rond de voorwerpen - en niet eronder.

 29. Direct zonlicht
 30. De vloerbedekking moet worden beschermd tegen direct zonlicht. De garantie vervalt als de temperatuur niet binnen het aanbevolen bereik valt.

Accessoires

Ondergrondmaterialen

Installatie materialen

Onderlaagmat LVT/SPC 1.5

Wij adviseren een warmte- en geluidsisolerende onderlaag van milieuvriendelijk latexschuim dat stabiel is onder druk. Opmerking over het gebruik van een onderlegmat: De onderlegmat moet op de vloer worden gelegd met de textielzijde naar boven en de dampremmende folie naar beneden.
 • Formaat 1 x 10 m
 • Dikte 1,5 mm
 • Verhoogd loopcomfort
 • Absorbeert geluid en ruis (14 - 18 dB)
 • Bestendig tegen druk (1677 kPa) en zeer elastisch
 • met een geïntegreerde dampwerende folie
 • Latex-gebaseerd
 • Vervaardigd met hernieuwbare grondstoffen
 • Geschikt voor warmwater vloerverwarming

TECHNISCHE GEGEVENS

Dikte

EN 1849 - 1 1,5 mm

Specifiek gewicht

EN 1849 - 1.950 Kg / m3

Geluidsniveau voetstap

UNE 104-B 717/12 14-18 dB

Loopgeluidsniveau

> 38,1 %

Reactie bij brand

DIN 4102 Bfl-s1

Thermische geleidbaarheid

EN 12667 0,0091 m2K/w

Geschikt voor vloerverwarming

ja

Geschikt voor stoelrollen

ja

Tikblok

Het gebruik van een kwalitatief hoogwaardige stootblok maakt het professioneel leggen nog eenvoudiger! Een praktisch en professioneel hulpmiddel voor het leggen van vloeren met klikprofielen.

Bij klikvloeren is de enige manier om een permanente verbinding van de afzonderlijke stroken met elkaar te garanderen, het gebruik van wrijving om de panelen in elkaar te laten grijpen. Door gebruik te maken van een professionele stootblok beschikt u over een professionele installatiehulp voor het leggen van vloerbekledingen met een kliksysteem. Het is speciaal ontwikkeld voor het leggen van klikbekledingen en beschermt de groeven en tongen van de panelen bij elke tik.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Algemene informatie over reiniging

b!design schoonmaakmiddelen

Algemene reinigingsinstructies

Gefeliciteerd! U bent klaar met het leggen van uw nieuwe vloerbedekking. Uw nieuwe flexibele vloerbedekking is vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en u zult er lang plezier van hebben. Volg de aanbevelingen in deze instructies om uw vloer er als nieuw te laten uitzien en de fabrieksafwerking te behouden.

PREVENTIEF ONDERHOUD

 1. Gebruik beschermende matten ZONDER EEN LAAG RUBBER bij deuren die naar buiten leiden. Dit voorkomt dat zand en grind op uw vloer terechtkomen. Bij alle vloerbedekkingen is grofkorrelig zand volksvijand nummer één.
 2. Bevestig geschikte meubelglijders (bij voorkeur van vilt) aan alle meubelen die u op een elastische vloerbedekking plaatst. Meubelglijders zorgen ervoor dat stoelen gemakkelijk over de vloer kunnen worden verplaatst zonder krassen of slijtplekken. Maak de meubelglijders regelmatig schoon om vuil te verwijderen dat zich eronder kan hebben opgehoopt. Gebruik voor bureaustoelen en andere meubelen op wieltjes 5 cm brede, niet-markerende wieltjes (type W). Gebruik geen rubberen rollen. Gebruik voor bureaustoelen of andere verrijdbare meubelen brede, niet-markerende, zachte dubbele zwenkwielen die voldoen aan DIN EN 12529. Vloerbeschermende matten moeten worden gebruikt op plaatsen die onderhevig zijn aan zware slijtage (bureaus enz.).
 3. Om uw vloer mooi te houden, moet u deze ten minste twee keer per week schoonmaken met een bezem, stofmop of stofzuiger, vaker als de vloer veel wordt gebruikt. Gebruik geen huishoudelijke stofwerende schoonmaakmiddelen, want die kunnen de vloer glad maken of het oppervlak beschadigen. Maak de vloer gewoon schoon met een stofmop of bezem zo vaak als nodig is.
 4. Bescherm uw vloer tegen beschadiging door huisdieren met ongesneden klauwen. Zij kunnen het oppervlak zwaar bekrassen. Hetzelfde geldt voor schoenen met hoge hakken die geen geschikte hielbescherming hebben of voorwerpen en meubels met scherpe randen.
 5. Bescherm uw vloer tegen langdurige blootstelling aan zonlicht. Gebruik gordijnen of jaloezieën tijdens de periode van het sterkste zonlicht om te voorkomen dat direct zonlicht de designvloerbedekking bereikt. De meeste vloerbedekkingen zijn gevoelig voor constant, sterk zonlicht. Verplaats bestaande stroken vloerbedekking om de zoveel tijd naar een andere plek om een ongelijkmatig uiterlijk te voorkomen. Hoge temperaturen (> 60 °C voor SPC-vloeren, > 32 °C voor vinylvloeren) zullen vinyl design vloerbedekkingen beschadigen. In leegstaande gebouwen moet het gebruik van airconditioning worden overwogen. Als binnentemperaturen gedurende een langere periode onder 10 °C of boven 35 °C liggen, zal dit uw designvloer beschadigen in combinatie met sterk, direct zonlicht en kan dit leiden tot vervaging van het patroon, kommen, golfvorming of het loskomen van de voegen.
 6. Gebruik GEEN stoomreiniger op de vloerbedekking, aangezien dit permanente schade aan de vloerbedekking kan veroorzaken en uw garantieaanspraken ongeldig kan maken.

Vuil

Om te voorkomen dat opritten of parkeerplaatsen vuil worden, dient u bij de ingang altijd gebruik te maken van NON-stick of rubberen vloermatten. Bij het stofzuigen van uw vloer moet u speciale accessoires voor harde oppervlakken gebruiken.

REGULAIR ONDERHOUD

 1. Gebruik voor het onderhoud en de reiniging uitsluitend een vloeibaar reinigingsmiddel van hoge kwaliteit dat geschikt is voor vloeren met een PU-coating. Zorg voor een correct gebruik in overeenstemming met de geldende voorschriften zoals aangegeven op het productetiket. Handmatig afvegen kan nodig zijn om vlekken van lastige plekken te verwijderen. Veeg of stofzuig de designvloer vóór elke schoonmaakbeurt, zodat los vuil of deeltjes worden verwijderd. Wij raden het gebruik van allesreinigers af, omdat deze vaak schuurpoeder of oliehoudende zepen bevatten.
 2. Normaal huishoudelijk vuil kan worden gereinigd met een reiniger voor designervloeren zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van het product. Hardnekkige vlekken en gemorste vloeistoffen moeten mogelijk met de hand worden schoongemaakt. Veeg of stofzuig uw designvloer voordat u deze reinigt om los vuil en deeltjes te verwijderen. Voor de beste resultaten moet u het gebruik van gecombineerde reinigings- en onderhoudsproducten vermijden.
 3. Vlekken van etenswaren moeten zo snel mogelijk worden verwijderd en gereinigd met een hoogwaardig reinigingsmiddel dat geschikt is voor designervloeren.
 4. Gebruik geen schoonmaakdoeken of schoonmaakgerei die microvezels bevatten. Deze zijn schurend en veelvuldig gebruik ervan zal het PU-oppervlak ruwer maken.
 5. Als de krassen het gevolg zijn van normaal huishoudelijk gebruik en dun, maar niet te diep zijn, hoeft u de betreffende oppervlakken alleen maar schoon te maken, met water af te wassen en na het drogen te behandelen met een reinigings- en afdichtingsmiddel dat geschikt is voor oppervlakken met een PU-coating. Daarna zal het oppervlak weer als nieuw glanzen.
 6. Beschadigde panelen moeten mogelijk worden vervangen als uw vloer ongewoon diepe krassen heeft.
 7. Alleen matten van vinyl (PVC) of katoen mogen worden gebruikt als vloermatten / vloerbeschermingsmatten voor bijv. vuilvangers, bureaustoelwielen etc. Met rubber beklede matten zijn ongeschikt en kunnen een chemische reactie, verkleuring en loslaten van de beschermlaag veroorzaken.
 8. Gebruik GEEN WASPOLIJZER OP UW DESIGNER VLOER! Het oppervlak is zeer dicht en niet poreus; dit betekent dat de was niet kan doordringen, maar zich op het oppervlak ophoopt en leidt tot vergeling en ophoping van vuil. De ondoordringbaarheid en robuustheid van het PU oppervlak van de design vloerbedekking biedt de vereiste bescherming tegen slijtage en vuil.
 9. Het is niet nodig in paniek te raken als uw vloer blootgesteld is geweest aan grote hoeveelheden water als gevolg van overstromingen. Vinyl is waterdicht! Gebruik gewoon een waterzuiger of een ander apparaat om het water zo snel mogelijk te verwijderen en ventileer de ruimte. Plaats onmiddellijk een luchtontvochtiger in de kamer om de vochtigheid weer op een normaal niveau te krijgen. Droog de kamer niet verder dan het normale vochtigheidsniveau dat daarvoor aanwezig was.

Basisreiniger

PRODUCTOMSCHRIJVING

b!design basisreiniger is de basisverzorging voor uw b!design vinylvloer. Voor het eenvoudig reinigen van kleine en grote oppervlakken - zo wordt uw vloer met gemak weer schoon.

VERWERKING

Verwerking (grotere oppervlakken):

Verdun b!design Basisreiniger Concentraat 1:10 met water (bijv. 0,5 L op 5 L water) en verdeel gelijkmatig over de vloer met een knikmop of veeg (laat geen plassen achter). Ook geschikt voor het reinigen van machines.

Verwerking (kleinere oppervlakken):

b!design Basisreiniger Concentraat direct verdund aanbrengen en uitwrijven met uitgewrongen vochtige doek. 5 - 20 minuten laten inwerken. Gedurende deze tijd opgedroogde plekken opnieuw behandelen. Verwijder losgekomen vuil grondig met een knikwisser of vochtige doek. Veeg 2 - 3 keer schoon met helder water. Droogwrijven. Na volledige droging behandelen met b!design opfrisser.

OPSLAG

Bewaar b!design Basisreiniger in het gesloten origineel. Bewaren op een koele, droge plaats, beschermd tegen vorst. Achter slot en grendel en buiten bereik van kinderen bewaren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Ingrediënten

AQUA; Tetradecanol, geëthoxyleerd <2,5 EO, sulfaten, natriumzouten; natrium, 4-undecan-3-ylbenzeensulfonaat; CETEARYL ALCOHOL; PHENOXYETHANOL; 4-isopropenyl-1-methylcyclohexeen

Opfrisser

PRODUCTOMSCHRIJVING

b!design refresher, het reinigings-en verzorgingsproduct voor vinyl op natuurlijke basis. Eerste verzorging met b!design refresher wordt ook aanbevolen voor vers gelegde, industrieel afgewerkte vloeren. Ook geschikt voor met olie en was behandelde houten oppervlakken. Beschermt het oppervlak, regenereert, frist op. Water- en vuilafstotend.

PLEZIER

De vloerbedekking moet voor gebruik zorgvuldig worden schoongemaakt, zodat deze daarna vrij is van vuil en vet. Schuur beschadigde plekken voorzichtig op met het grijze schuurvlies, zodat overtollige krassen worden geëgaliseerd. Verwijder fijn schuurstof met een licht vochtige doek. De spuitbus voor gebruik ca. 20 seconden krachtig schudden. Spuit op een onopvallende plaats als test om de kleur en verfverdraagzaamheid te controleren. Spuit b!design refresher op het te behandelen oppervlak op een afstand van ca. 30 - 40 cm in de vorm van een nevel. Voor een optimaal resultaat moeten 2 tot 3 lagen worden aangebracht. Tussen de afzonderlijke applicaties de verffilm ca. 5 - 10 minuten laten uitdampen. Bij deelreparaties kunnen optische verschillen met het resterende oppervlak niet worden uitgesloten (bijv. verschillen in glansgraad). Dit kan alleen door een volledige renovatie van het oppervlak (b.v. met PU-verzegeling) worden opgeheven.

OPSLAG

Bewaar de b!design refresher in het gesloten origineel. Bewaren op een koele, droge plaats, beschermd tegen vorst. Achter slot en grendel en buiten bereik van kinderen bewaren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Ingrediënten

AQUA; STEARYL BEESWAX; Tetradecanol, geëthoxyleerd <2,5 EO, sulfaten, natriumzouten; natrium;4-undecan-3-ylbenzeensulfonaat; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl- 2Hisothiazol-3-on [EG Nr.247-500-7] und 2-Methyl2Hisothiazol- 3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1)

Verzorging

PRODUCTOMSCHRIJVING

b!design Wiping Care Concentrate is een geconcentreerde veegwatertoevoeging met wasactieve stoffen en en natuurlijke verzorgende additieven. Voor alle vinyloppervlakken, maar ook voor houten en kurken vloeren met was of olie en alle andere veegbare vloeren, zoals PVC, linoleum, keramiek, tegels... Reinigt zacht, grondig en zonder strepen. Frist het oppervlak op en maakt het vuilafstotend. Laag schuimend - dus ook geschikt voor reinigingsmachines.

Toepassing

Eenvoudig toevoegen aan het poetswater - 2 afsluitdopjes zijn voldoende voor ca. 5 liter water. Wring de doek uit en veeg af met een vochtige doek. Droogwrijven indien nodig.

Note: Voor het verwijderen van bijzonder sterke vlekken, alsmede voor het af en toe opfrissen en intensief verzorgen van de vloer, adviseren wij b!design refresher.

OPSLAG

Bewaar b!design Wiping Care in de gesloten originele verpakking Bewaar op een koele, droge plaats, beschermd tegen vorst. Achter slot en grendel en buiten bereik van kinderen bewaren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Ingrediënten

AQUA; natrium;4-undecan-3-ylbenzeensulfonaat; Tetradecanol, geëthoxyleerd <2,5 EO, sulfaten, natriumzouten; Alcohol C13, vertakt, geëthoxyleerd; N,N-bis(2-hydroxyethyl) dodecanamide

Garantiebepalingen

De vloer heeft een garantie van 25 jaar bij gebruik in particuliere woningen. En 5 jaar volledige commerciële garantie.

1. GELDIGHEIDSGEBIED

Op voorwaarde dat de vloerbedekking werd onderhouden zoals gespecificeerd in de gebruikershandleiding en werd gebruikt binnen de gespecificeerde gebruiksklasse en werd geïnstalleerd in overeenstemming met de installatie-instructies, dekt de garantie alleen de volgende gebieden:
 • Fabricagefouten
 • Verontreiniging
 • Scherpe, ongebruikelijke kleurafwijkingen en verbleking - mits de panelen niet aan direct zonlicht zijn blootgesteld.

2. DE VOLGENDE ZIJN UITSLUITEND VAN DE GARANTIE:

 • Normale slijtage, opzettelijke of opzettelijke schade: Schade als gevolg van onjuiste installatie of onderhoud, chemische ontbinding als gevolg van ongeschikte reinigingsmiddelen, alkalische onderlagen of defecten als gevolg van hydrostatische druk, brandwonden, scheuren, deuken, vlekken of verlies van glans als gevolg van normale veroudering of invloeden van buitenaf.
 • Visuele en texturele variaties die vóór of uiterlijk tijdens het leggen kunnen worden vastgesteld. Bij het leggen van de vloer of het aanbrengen van de lijm wordt ervan uitgegaan dat deze toestand is geaccepteerd.
 • Lasten of arbeidskosten voor het verwijderen van de beschadigde vloerbedekking en het leggen van de vervangende vloerbedekking.
 • Vervolgschade in geval van gebruiksbeperkingen, uitgestelde verhuurdatum, etc., in verband met het verwijderen of herplaatsen van het aangetaste materiaal. Iedere verdere vergoeding van incidentele of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien gevolgschade niet kan worden uitgesloten op grond van plaatselijke wettelijke bepalingen, zijn de onder punt 2 genoemde beperkingen mogelijk slechts gedeeltelijk van toepassing.

Door deze garantie worden specifieke rechten verleend, hieraan kunnen geen verdere aanspraken of rechten worden ontleend.

Op deze garantiedekking kan alleen aanspraak worden gemaakt door de distributeur/dealer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. De melding dient vergezeld te gaan van een kopie van de originele factuur en een volledig ingevuld schaderapport met foto's, de garantieclaim kan alleen door de distributeur/dealer worden geautoriseerd.