Privacyverklaring

Wij vinden uw privésfeer belangrijk. U moet zich veilig voelen bij ons. Daarom letten wij en onze Functionaris voor gegevensbescherming erop dat de bepalingen inzake gegevensbescherming, in het bijzonder die van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en van de BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, Duitse wet m.b.t. gegevensbescherming) worden nageleefd. Hieronder willen wij u informeren over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. U kunt de Privacyverklaring op elk moment via het tabblad ‘Gegevensbescherming’ aan de onderkant van elke pagina oproepen.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

B! Design is een aanbod van BAUHAUS. De klantenservice vindt bij de BAUHAUS-firma’s (https://www.bauhaus.info/gesellschaften) plaats op basis van een overeenkomst in de zin van art. 26 alinea 1 pag. 1 AVG. Centraal punt voor vragen van de klant inzake gegevensbescherming resp. betrokken personen is

BAUHAUS AG
Zweigniederlassung Mannheim
Gutenbergstraße 21

68167 Mannheim

Duitsland

Telefon: 0800 3905 000

E-Mail: datenschutz@bauhaus.info.

De BAUHAUS AG neemt de uitvoering van de rechten van de betrokkene volgens de AVG (zie onder Rechten betrokkene) op zich.
De BAUHAUS-firma’s sturen alle aanvragen van de klanten en derden over de gegevensbescherming door aan BAUHAUS AG. De directe aanvragen aan de Functionaris voor gegevensbescherming blijven onaangeroerd. De wezenlijke inhoud van de overeenkomst van de gezamenlijk verantwoordelijke in de zin van art. 26 al. 1 pag. 1 AVG vindt u onder: www.bauhaus.info/gemeinsam_verantwortliche.

Contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming

Als u als betrokkene vragen hebt over de omgang met uw gegevens in verband met de gegevensbescherming, hebt u twee opties om uw vragen te stellen of uw opmerkingen door te geven:

  • voor algemene vragen over gegevensbescherming en de uitoefening van de rechten van betrokkenen, zoals een verzoek om inlichtingen, richt u zich met nauwkeurige omschrijving van uw opmerkingen en uw contactadres tot de BAUHAUS Datenschutz via: datenschutz@bauhaupag.info; en
  • voor speciale vragen kunt u zich bovendien te allen tijde ook rechtstreeks wenden tot de aangestelde Functionaris voor gegevensbescherming onder: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info.

Doel en rechtsgrond van de gegevensverwerking

Server-logbestanden

Bij een bezoek aan de website www.bdesign-vinyl.de registreert de webserver dit automatisch in zogenoemde server-logbestanden. Deze gegevens omvatten de gebruikte browser, besturingssysteem en de tijd waarop de website is bezocht. Deze gegevens worden alleen voor statistische analyse en om veiligheidsredenen (bijv. voor opheldering van misbruik of bedrog) alsook voor de werking van de website gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 alinea 1 pag. 1 lid f ) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de exploitatie en de weergave alsook de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

De beschikbaarheid van de hiervoor genoemde persoonsgegevens door u is noch juridisch, noch contractueel voorgeschreven. Zonder de verwerking van de server-logbestanden zijn de werking en functionaliteit van onze website echter niet gegarandeerd. Bovendien kunnen afzonderlijke diensten en services niet beschikbaar of beperkt zijn.

Gebruik van cookies

Bij het gebruik van onze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die worden toegewezen en opgeslagen op uw harde schijf door de browser die u gebruikt, en waardoor de locatie, die de cookies plaatst, bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virus op uw computer overdragen. Hun doel is het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en efficiënter te maken. Cookies worden op deze website bijvoorbeeld gebruikt om het gedrag van bezoekers van de website te kunnen analyseren. U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijv. de aanname van third-party cookies of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u dan eventueel geen gebruik kunt maken van alle functies van deze website.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’) in. Google maakt gebruik van cookies. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is onder de Privacy-Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt hierdoor de garantie, zich te houden aan de Europese gegevensbeschermingswetgeving (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie in opdracht van ons gebruiken, om het gebruik van ons online-aanbod door de bezoekers te beoordelen, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod op te stellen en om verdere, met het gebruik van dit online-aanbod en het internetgebruik verbonden diensten tegenover ons te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden opgesteld. De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming volgens art. 6 al. 1 pag. 1 lid a) AVG. U kunt uw toestemming hiervoor op elk moment met toekomstige werking herroepen. Hierna wordt beschreven, welke mogelijkheden tot herroeping u hiervoor ter beschikking staan.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dat wil zeggen dat het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Alleen uitzonderlijk wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar afgekort.

De door de browser van de gebruikers doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gekoppeld. De gebruikers kunnen voorkomen dat de cookies worden opgeslagen door de technische instellingen in uw browser zo in te stellen; bovendien kunnen de gebruikers de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, mogelijkheden tot instelling en herroeping, vindt u in de Privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) alsook in de instellingen voor de weergave van reclames door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Als alternatief voor de browser-add-on of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op deze link, om de registratie door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te voorkomen:

Analytics-Opt-Out

Analytics-Opt-Out

Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.
De beschikbaarheid van de hiervoor genoemde persoonsgegevens is noch juridisch noch contractueel voorgeschreven. Zonder deze gegevens is de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod echter niet mogelijk.

YouTube

Onze site gebruikt voor de implementatie van video’s de aanbieder YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, vertegenwoordig door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Normaal wordt reeds bij de oproep van een website met geïmplementeerde video’s een IP-adres naar YouTube gestuurd en worden er cookies geïnstalleerd op uw computer.

Wij hebben in onze YouTube-video’s echter de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus geïntegreerd (in dit geval neemt YouTube altijd nog contact op met de dienst Double Klick van Google, maar worden persoonsgegevens daarbij volgens de Privacyverklaring van Google niet geanalyseerd). Daardoor wordt door YouTube geen informatie over de bezoekers meer opgeslagen, tenzij ze de video bekijken. Als u de video aanklikt, wordt uw IP-adres aan YouTube doorgegeven en YouTube komt te weten, dat u de video hebt bekeken. Als u bij YouTube bent ingelogd, wordt deze informatie ook toegewezen aan uw gebruikersaccount (dit kunt u voorkomen door uit te loggen voordat u de video op YouTube bekijkt).

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube vindt u in de privacyverklaringen van YouTube. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US – Privacy – Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.“

Ontvanger van de persoonsgegevens

In het kader van de wettelijke bevoegdheden worden uw persoonsgegevens openbaar gemaakt aan de volgende firma’s binnen de EU:
Andere BAUHAUS-firma’s (https://www.bauhaus.info/gesellschaften) en hun opdrachtverwerkers indien nodig voor verder advies, voor het sluiten van gewenste overeenkomsten of voor het verstrekken van een dergelijke dienst en Opdrachtverwerker van BAUHAUS AG voor IT-diensten en administratie van de back-end van de website.

Tijdsduur van de gegevensopslag

Wij slaan uw gegevens zo lang op als nodig is voor het respectieve doel:

  • Server-logbestanden 30 dagen
  • Google Analytics Cookie: 2 jaar

Rechten van de betrokkene

Uw rechten als betrokkenen worden door de BAUHAUS-firma’s uitgebreid gegarandeerd.

Herroepen van de toestemming

Indien u in het kader van het gebruik van deze website toestemming hebt verleend voor de verwerking van persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk moment herroepen volgens art. 7 al. 3 AVG. De herroeping kan per e-mail aan datenschutz@bauhaus.info of schriftelijk aan het bovengenoemde adres worden gericht. De uitwerking van de herroeping is beperkt tot de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens in de toekomst. Zo’n herroeping is derhalve van invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u hiertegen bezwaar hebt gemaakt bij ons. Wij wijzen u erop dat in dit geval echter eventueel een verwerking van de desbetreffende gegevens in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn.

De basis daarvoor is art. 6 alinea 1 pag. 1 lid f ) AVG

U hebt volgens art. 21 al. 1 pag. 1 AVG het recht, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie op elk moment bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 al. 1 pag. 1 lid f) AVG.

Als u bezwaar indient, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende, legitieme redenen voor de verwerking kunnen bewijzen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking is nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Overige rechten

U hebt de volgende overige rechten tegenover de verantwoordelijke m.b.t. uw verwerkte persoonsgegevens als er sprake is van de respectieve specifieke voorwaarden:

  • recht op informatie van de betrokkene, art. 15 AVG;
  • recht op rectificatie, art. 16 AVG;
  • recht op wissing, art. 17 AVG;
  • recht op beperking van de verwerking, art. 18 AVG; en
  • recht op overdraagbaarheid van de gegevens volgens art. 20 AVG.
  • Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent, dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.
Actualisering en wijziging

De Privacyverklaring moet van tijd tot tijd worden aangepast aan de werkelijke omstandigheden en aan de rechtspositie. Controleer telkens de Privacyverklaring voordat u gebruikmaakt van ons aanbod, om bij mogelijke wijzigingen of actualiseringen op de hoogte te zijn van de nieuwste stand van zaken.

Versie: 15-8-201915-8-2019.